Video player requires JavaScript enabled. You can download this video here: https://edgesuite.gskstatic.com/gskit/gskit/A-Team.mp4

Kilka faktów o stażu w GSK

W 2017r. przeprowadziliśmy dla stażystów szkolenia z: Incident Management, SQL Server, Excel, udzielania informacji zwrotnej i wiele innych.

Nowoczesne biuro gwarancją satysfakcjonującej pracy

Elastyczne godziny stażu. 

Realizujesz samodzielnie zadania.

Etat po stażu

Budujesz kompetencje miękkie w zakresie współpracy z klientem, budowania relacji biznesowych oraz wystąpień publicznych.

Zdobywasz doświadczenie pracując przy globalnych projektach.

Płatny staż.

Praktycznie zdobywasz wiedzę i umiejętności.

Aktywnie uczestniczysz w życiu firmy.

Spełnieni zawodowo specjaliści IT

Cotygodniowe spotkania stażystów A-Team.