Ciągle dążymy do usprawnień

Chcąc angażować pracowników oraz wzmacniać współpracę pomiędzy zespołami, stworzyliśmy „Improvement Race” – konkurs mający na celu mobilizację ludzi do wdrażania jak największej ilości usprawnień w naszym Centrum oraz w całym GSK. W Centrum wypracowaliśmy zespół metod i narzędzi tzw. ADP (Accelerated Delivery and Performance), mający zapewnić nam doskonałość operacyjną. ADP to połączenie trzech dyscyplin: Lean Sigma, zarządzania zmianą oraz zarządzania projektami. 

Podstawową potrzebą GSK IT Poznań jest rozwiązywanie kluczowych problemów, które mają wpływ na dostarczanie usług i zadowolenie klientów. Dzięki zastosowaniu w codziennej pracy narzędzi ADP dostarczane przez nas serwisy są najwyższej jakości. Zespoły konkursowe były oceniane w kategoriach: wypracowanych benefitów, użycia odpowiednich narzędzi i metod oraz prezentacji swoich osiągnięć przed jury. Rezultatem ostatniej edycji „Improvement Race” było dostarczenie 18 projektów, prowadzonych przez 43 pracowników, które przyniosły takie korzyści jak: finansowe oszczędności, zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększenie produktywności. 

- Udało się zaoszczędzić aż 10 137 000 GBP, co było niesamowitym wynikiem ze względu na fakt, że uczestnicy działali tylko w środowisku IT – powiedział Sebastian Drzewiecki, Head of Business Service Center. 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni i wyróżnieni. Ogromne było zdziwienie, gdy okazało się, że  zwycięzcy będą mieli okazję oglądać na żywo wyścig Formuły 1! Oprócz tego mogli oni odwiedzić boks McLaren Honda oraz skorzystać z uroków stolicy Katalonii. Jak podkreślali zwycięzcy wzięcie udziału w „Improvement Race” to było niesamowite i angażujące doświadczenie. Nagroda stała się jednocześnie ogromnym motywatorem do wzięcia udziału w kolejnych akcjach przeprowadzanych w GSK IT. Urozmaicenie codziennej pracy poprzez „Improvment Race” zwiększyło zaangażowanie pracowników także w zadania i projekty wykonywane pomiędzy zespołami oraz wypłynęło na integrację w GSK IT.