13 czerwca 2019 roku, 45 naszych pracowników wzięło udział we wspólnym sprzątaniu lasu na terenie Leśniczówki Antoninek. Proekologiczna akcja ,,Trash Challenge" odbyła się w ramach naszego programu wolontariackiego Orange Day.

Dzięki programowi wolontarackiemu Orange Day pomagamy i integrujemy się z lokalną społecznością. W zeszłym roku wyremnotowaliśmy m.in. klasy w szkołach specjalnych i pokoje dla Fundacji Niwa, sadziliśmy drzewa czy sprzataliśmy ZOO wraz z podopiecznymi z Domu Dziecka. Każda z tych inicjatyw niosła ze sobą wiele wzruszeń i poczucia, że wspólnie możemy zdziałać naprawdę wiele – nawet w tak krótkim czasie. Tym razem nasi pracownicy zdecydowali się pomóc miastu poprzez akcję zbierania odpadów, popularnie nazywaną Trash Challenge. Wspólne sprzątanie leśniczówki było też świetną okazją do integracji i budowania świadomości proekologicznej.

Przeczytajcie kilka słów od Alicji Kędziory, inicjatorki akcji:

Każdy z nas, 45 uczestników tego Orange Day, prowadzi aktywny tryb życia, uprawia sport i lubi wypoczywać na świeżym powietrzu. Stąd pomysł, aby uporządkować przestrzeń użytkowaną przez nas wszystkich. Inspiracją do zorganizowania tego wydarzenia była akcja Trash Challenge, której rezultatem jest ogromna ilość zebranych odpadów. Naszym celem było nie tylko posprzątanie fragmentu lasu w Antoninku, ale też pobudzenie innych do działania i uświadomienie im, że takie akcje są ważne dla ochrony środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że przykład wezmą z nas także inne firmy i organizacje oraz osoby prywatne. Zgodnie z zasadą myśl globalnie, działaj lokalnie. Jestem bardzo dumna z tego co wspólnie osiągnęliśmy!