Orange Day - czyli wolontariat pracowniczy

Orange Day to autorski program charytatywny

Orange Day to autorski program GSK zakładający pomoc organizacjom pozarządowym i placówkom publicznym zlokalizowanym w rejonie miejsca zamieszkania lub pracy. Każdy pracownik GSK może przeznaczyć jeden dzień pracy w ciągu roku na pracę w charakterze wolontariusza. To doskonała okazja, aby pomóc swojej lokalnej społeczności i zrobić coś dla innych!

Udział w Orange Day jest oczywiście dobrowolny. W roku 2015, grupa 26 wolontariuszy z GSK IT spędziła jeden dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu. Udało nam się zorganizować Dzień Dziecka dla podopiecznych szkoły, podczas którego część naszych wolontariuszy wspólnie z dziećmi i młodzieżą brali udział w różnego rodzaju aktywnościach podczas pikniku. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowe w wielkim dmuchanym zamku czy… spacery na świeżym powietrzu! W tym samym czasie, druga grupa pracowała w szkole, pomagając w pracach remontowych. W ciągu dnia udało się powiększyć kuchnię oraz odmalować świetlicę, jednocześnie adaptując jej część na kącik sensoryczny i klasę dla dzieci. To bardzo ważne dla podopiecznych ośrodka, aby uczyć się i rozwijać w przyjaznym sobie środowisku. Niezwykle istotne jest również bezpieczeństwo uczniów. Uczestnictwo w Orange Day było dla mnie niesamowitym doświadczeniem! Bardzo fajna inicjatywa ze strony GSK, aby pomóc potrzebującym. Podobała mi się organizacja tego wydarzenia. Wszyscy dobrze się bawili, a jednocześnie udało nam się pomóc w przebudowie kuchni oraz pokoju, co dla tej szkoły było ogromną pomocą. Mogliśmy doświadczyć również interakcji z dziećmi chorymi na autyzm. Takie inicjatywy są potrzebne i zasługujące na uwagę. Cieszę się, że miałam możliwość wzięcia udziału w Orange Day. – powiedziała Alicja, jedna z uczestniczek „Orange Day”.