​19 marca w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wielkopolskiej edycji Orłów tygodnika „Wprost", podczas której wręczono nagrody dla liderów biznesu w regionie. Wśród laureatów znalazło się poznańskie Centrum Usług Biznesowych GSK IT, a także Centrum Logistyki e-commerce firmy Amazon oraz Jeronimo Martins Polska S.A. 

Statuetka Orły Wprost

Orły Tygodnika „Wprost" to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych, które wnoszą szczególny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Jednym z kryteriów przyznawania nagrody dla firm jest najwyższy średni zysk netto w ciągu ostatnich trzech lat, a także największy średni procentowy wzrost zysku netto. ORŁY WPROST to nawiązanie do wyjątkowego wyróżnienia, które otrzymał wydawca „Wprost”, Michał Maciej Lisiecki, od Instytutu im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego za to, iż w codziennej działalności dowiódł, że prowadząc biznes, można nieść białoczerwoną flagę wysoko, być patriotą i działać na rzecz Polski. Symbolem wyróżnienia stało się godło Państwa Polskiego - wizerunek Orła Białego - które wisiało w siedzibie Prezydenta i Rządu II RP od roku 1945 przy 43 Eaton Place w Londynie, tzw. „Zamku”. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Statuetkę dla GSK IT odebrał Sebastian Drzewiecki, Dyrektor Zarządzający Centrum Usług Biznesowych GSK IT. Sebastian Drzewiecki wziął również udział w debacie na temat uwarunkowań i czynników rozwoju gospodarczego w regionie, odbywającej się podczas gali. Opowiadał m.in. o synergii biznesu z nauką oraz wpływie nauki na modernizację i rozwój regionu na przykładzie współpracy GSK IT z Politechniką Poznańską w zakresie rozwoju technologii sztucznej inteligencji. Celem współpracy, oprócz zacieśnienia współpracy pomiędzy GSK i Politechniką Poznańską, jest także optymalizacja procesów wsparcia użytkowników przez zespół IT. 

Orły Tygodnika „Wprost" to kolejne prestiżowe wyróżnienie dla GSK IT!

Sebastian Drzewiecki odbiera nagrodę tygodnika "Wprost"