Hackathon GMS Tech – pierwsza edycja za nami!

Zawody jakich do tej pory w GSK IT nie było. 7 drużyn, w każdej 5 uczestników, czyli 35 osób z kreatywnymi i innowacyjnymi pomysłami jak usprawnić linie produkcyjne GMS! 

11 maja w BSC Poznań odbyła się pierwsza edycja Hackathon'u. To jedna z nowych aktywności, którą proponujemy naszym pracownikom, aby mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Wśród uczestników wydarzenia znaleźli się pracownicy BSC, jak i fabryki w  Poznaniu, Bernard Castle i Worthing. Zespołom przedstawiono dwa problemy, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy GMS. Jednym z nich były zbyt długie przestoje linii produkcyjnych, gdy nastąpi jakaś awaria. Drugi problem dotyczył sposobów komunikacji w obszarach sterylnych. Zadaniem zespołów było wybrać jeden z nich i podczas dwóch sprintów znaleźć rozwiązanie. Przez cały dzień mogli korzystać z pomocy specjalnego gościa - Jacka Wieczorka, który jest cenionym Agile Coachem. Na koniec dnia każdy zespół przedstawił efekty swojej pracy, a jury udało się na krótkie obrady. Pod uwagę brane były nie tylko koszty implementacji rozwiązania, ale przede wszystkim jego potencjalną skuteczność i efektywność. 

Zwycięzcą został zespół „Red Button". Zaproponowane przez nich rozwiązanie okazało się nie tylko łatwe we wdrożeniu, ale przede wszystkim użyteczne.

Dzień ten był okazją do integracji pomiędzy zespołami, w których uczestnicy pracują na co dzień. Sprzyjało to  kreatywności i konfrontowaniu różnych punktów widzenia. Uczestnicy pytani o wrażenia podkreślali, że było to świetne doświadczenie, które pozwoliło im spojrzeć z innej strony na przedstawione problemy. Szukając innowacyjnych rozwiązań musieli brać pod uwagę ograniczenia jakie mają linie produkcyjne, np. specjalne wymogi BHP. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i udział w pierwszej edycji Hackathonu!